Contact Us


-: संपर्क - निवास :-
सौ. अक्षता अमोल पांडे
स्वामी निवास, स्वामी समर्थ सेवा केंद्र
कळमगाव - शहापूर, ठाणे - ४२१६०१
- 98 222 528 45

वेळ : रविवार - सकाळी ८.०० ते सायंकाळी ८.००

-: संपर्क - कार्यालय :-
स्वामी समर्थ ज्योतिष कार्यालय
सुंदर नारायण अपार्टमेन्ट, गाला नं. ३
पंडित नाका, शहापूर - ठाणे.
- 98 222 528 45

वेळ : सोमवार ते शनिवार - सायंकाळी ५.०० ते ७.००
रविवार बंद
amolspande@yahoo.in