Please contact Mr.Amol Subhash Pande - 9822252845 for Jyotish Shastra kalamgaon.
SwamiRajvadhuvar.com

वधु वर सूचक मंडळामधून असंख्य मुला मुलींची माहिती मिळवा. ब्राम्हण,मराठा,कुणबी,आगरी,वैशवाणी या समाजातील विशेष करून मराठी माणसाची स्थळे मिळतील. तसेच प्रत्येक स्थळाची सत्या सत्येसाठी प्रत्येकासाठी संपूर्ण माहिती आवश्यक समाज व्यवस्था संस्क्रुति टिकावी हाच उदांत्त हेतु
                                      || शुभं भवतु ||